Hjem

Bygdebøker for Eigersund

Egersund

Sørlandsbyen på Vestlandet

Foto: Per Ole Howden

Starten på bygdebokprosjektet

 

Rogaland historielag og Eigersund historielag hadde et felles møte på Dalane Folkemuseum der en styringsgruppe ble valgt for å jobbe for å gi ut et bygdebokverk for Eigersund.

Gruppen skulle bestå av personer som innehar kompetanse som skal gjøre det mulig å realisere dette ambisiøse prosjektet. Gruppens arbeidsmøter blir holdt på Dalane Folkemuseum.

Prosjektet må realiseres ved et samspill mellom mange aktører. Styringsgruppen er avhengig av at privatpersoner gir tilgang til nødvendig historisk materiale.

 

Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

 

- Hans Friestad (leder)

- Roald Lomeland

- Terje Grastveit

- Sverre Bekken

- Øystein Blitzner Netland

- Thomas Vehus

Slektsopplysninger ønskes!

Styringsgruppen er veldig interessert i alle opplysninger, det være seg bilder, familietradisjoner/sagn, gårdshistorie og slektsopplysninger i Eigersund kommune.

Har du bilder eller spørsmål om bilder så ta kontakt med bildeansvarlig Øsytein Blitzner Netland her

Alle andre opplysninger og spørsmål kan sendes her

Du kan også finne oss på Facebook

 

Grunnlagsmateriale

Det er i en årrekke samlet inn historisk materiale i Eigersund kommune. Dette har vært / er frivillige bidragsytere.

For å kunne utnytte denne ressursen, må materialet systematiseres og korrekturleses.

Fokus

Vi har valgt å holde fokus på den historiske utvikling, levegrunnlag, sosiale kår på gården. I tillegg til den utviklingen som har vært mellom gårdene.

Det er også naturlig å ha god oversikt over de slektene som har bodd og arbeidet og slitt på disse gårdene. Et personregister vil følge G.nr. og b.nr.

Så langt det er mulig vil vi krydre bøkene med gode historier og et rikeholdig bildemateriell.

Forfatter og finansiering

Det er naturlig at det innsamlede materialet føres i pennen av èn person. Dette kan være en faghistoriker. For å kunne komme i en slik posisjon må det være et budsjett som tilsier at dette kan gjennomføres. Kommunene i Norge har oftest hatt et ønske om at et slikt bokverk skal ghennomføres og stilt nødvendige midler til disposisjon.

Andre finansieringsgrunnlag har vært private institusjoner som har sett verdien av dette historiske materialet.

Bygdebok på internett

Dette har vært diskutert i styringsgruppen. Vi har foreløpig kommet til en konklusjon hvor det kun legges ut godbiter og et visst bildemateriel.

Dette kan endre seg etter hvert som bøkene tar form.

Uansettvil vil den trykte versjonen komme først.

Bilde: Hentet fra Google

Bilde: Hentet fra Google

Bilde: Dalane fokemuseum

Copyright