Bilder

Bygdebøker for Eigersund

Copyright: Dalane folkemuseum

Bilder

 

Bildemateriell er hentet fra private og offentlig albumer/kartoteker.

Deler av disse er scannet, de fleste må scannes eller fotograferes av egen gruppe. Det blir gjort i en oppløsning som ved trykking/bearbeiding er ment å skulle gjengis på best mulig måte.

Noen bilder vil ikke bli bearbeidet av andre årsaker.

 

Innsamling av bilde og materiell

Dette er en pågående prosess, så lenge prosjektet varer. Dalane folkemuseum stiller til rådighet de bilden som kreves for å kunne gjøre de situasjoner, hendelser og gårder til en spennende opplevelse for leserne.

Bilder og materiell kan avtales levert / hentet ved å bruke følgende email:

blitzner2012@gmai

Oppbevaring

Det er f.t. ikke gjort noen avtaler om oppbevaring av bilder (fysiske) som kommer inn til registrering og bearbeiding. Dalane folkemuseum har pr. dags dato en stor bildesamling som er i ferd med å digitaliseres. Det er nærliggende å tro at et samarbeid vil finne.

Copyright