Bygdebok

Bygdebøker for Eigersund

Bilder: Øystein Blitzner Netland

Egersundsboka - Bygdebøker for Eigersund

 

- et lokalhistorisk verk -

 

Våre bind av Egersundsboka / bygdebøker for Eigersund er gitt i en geografisk og tematisk avgrenset område.

De skal omfatte hele befolkningen i kommunen i en angitt tidsperiode.

De skal fortelle historien og beskrives i en kronologisk rekkefølge.

Hovedmålgruppen er lokalbefolkningen, men en ser også viktigheten å sette disse i en større sammenheng.

Innholdet i bøkene kan deles inn i flere temaer og vil omfatte fjern fortid og opp mot vår tid.

Gårdshistorien vil gå så langt tilbake som det finnes kilder

Slektshistorien vil også gå tilbake så langt som sikre kilder tilsier dette.

Den generelle historien og framstillingen har flere kjennetegn og temaer.

Den inneholder både tidsbolker og saksområder – også en blanding av disse.

 

 

- Arbeidet med gårds og slektshistorie er et stort - viktig og mobiliserende kulturverntiltak.

- Det stimulerer til videre historisk interesse å lese om bosteder og mennesker som en føler seg personlig tilknyttet til,

dette gjennom mange generasjoner.

- Konkret kunnskap om gården, heimen, slekten gir tilhørighet til stedet, samt identitet.

 

Eigersund kommune skal avdekkes og gjenskapes gjennom personer, gårder og saker/tema.

Kapittelinndelingen og gårdsplasseringen vil skje i en blanding av gårds og slektshistorie. Litt omskrevet vil gårdsinndelingen (matrikkelen) følge kapitlene.

Det skal være fokus på gården og husholdet. Dette er en etterspurt sjanger.

Genealogien har en sentral plassering i vår framstilling.

Det er allerede gjort et stort arbeid her. Kartlegging av slekt i vårt område og gårdstilhørighet er i stor grad gjort, men korrekturlesing og systematisering gjenstår.

Bilder og gode registre vil prioriteres.

 

I Norge er det som oftest kommunene som organiserer, er pådriver og finansierer større lokalhistoriske bokverk.

Initiativet kommer gjerne fra det lokale historielaget eller andre private entusiaster, kanskje i nær kontakt med den kommunale kulturetaten som ser dette som et kulturtiltak som er verd en politisk prøving.

Eigersund kommune er vår region – vi ønsker at de skal komme på banen etter at forprosjektet er gjennomført.

Dette i form av den nødvendige finansieringen som naturlig hører hjemme i dette store lokalhistoriske settet.

Bøkene vil være tilgjengelige så lenge opplaget rekker, dernest vil bibliotekene framskaffe disse.

Rådgivingsgruppen / styringsgruppen har så vidt snakket om mulighet for digitalisering. Da vil det skje på et senere tidspunkt, etter at bøkene er utgitt.

Copyright