Gårder

Bygdebøker for Eigersund

Eigersund kommune

Det er registrert til sammen 60 gårdsnummer i vår kommune. (før kommunesammenslåingen i 1965).

Antall bruksnummer vil etter hvert avspeiles når denne hjemmesiden oppdateres og våre bøker blir skrevet.

 

Bøker for Helleland er blitt vurdert og vil bli tatt med i våre planer.

 

Vi ønsker likevel nå å angi de forskjellige gårdene som vi har god oversikt over.

Det er alt fra store lettdrevne gårder (om en kan kalle det i Eigersund) til små gårder som inntekten måtte spes på med andre arbeidsoppgaver utenfor gården.

Mange gårder var tilknyttet sjøen og hadde større muligheter for variasjoner og sikret mat gjennom året.

 

Vi viser også til bildegalleri, følg da meny øverst på siden.

Copyright: Dalane folkemuseum

Copyright