Kilder

Pantebøker, skifteprotokoller, matrikler, jordebøker...

 

Det er utrolig store mengder historisk stoff som i dag ligger tilgjengelig på internet.

Med henvisning til denne overskriften kan en lese til en blir blank i øynene, men det er likevel svært viktige kilder for å kunne forstå vår fortid.

En kan her begynne å ane litt av den mengden stoff som en skal gås gjennom for å gjenskape den tiden vi har lagt bak oss.

Vi har ikke satt noen sluttdato for vårt prosjekt, noe som mange kunne ønsket. Dessverre ligger dette ikke innenfor vår mulighet å kunne forutsi.

Fysiske arkiver og søkemotorer

 

Det er mange hyllemeter med arkiver som i dag ikke er digitalisert.

Dette er en stor, utfordrende jobb å enten:

Selv å få tilgang til disse for å gå gjennom materialet - eller engasjere utenforstående eller ansatte til dette.

Likevel er prosjektgruppen opptimister og tar denne utfordringen med et smil.

De nærmeste arkivene har vi i Stavanger.

Statsarkivet - IKA (interkommunalt arkiv) er nok de to mest brukte for oss i distriktet.

 

Vi er i tillegg nødt til å bruke andre søkemotorer enn de som tidligere er gjenngitt. En av våre viktigste utenlandske er Ancestry.com Dette er en betalingstjeneste.

Vår egen database fra DIS-Norge, Slekt og Data er umisselig.

Det er denne organisasjonen som har lykkes med å engasjere enkeltmenesker til å være med i en oversettingsjobb . transkibering - gravregistrering - eller programmet ALT FOR NORGE osv. Organisasjonen teller i dag over 10.000 betalende medlemmer og er den største slektsgranskerorganisasjonen i Norge. I tillegg har den et godt samarbeid med våre naboland.

Stor honnør til dem!

Bygdebøker for Eigersund

Kilder

 

Som slektsgransker / historiker er det en nødvendighet å ta i bruk mange ulike kilder.

Kilder som er digitalisert med fødselsdato, dåpsdato, konfirmert, viede, dødsdato med mer finner vi i kirkebøkene.

Det har vært noe rokkering på kirkegrensene i Eigersund kommune, derfor må det gjerne noe ekstra søking for å komme i mål.

Kirkebøkene er digitalisert, men de fleste er ikke søkbare. De gir likevel den informasjon som er nødvendigfor en stadfestelse innenfor nevnte områder.

Vi finner disse på det digitale arkivverketpå følgende link: Arkivverket

Andre nyttige linker som brukes ligger under digitalarkivets hjemmesider, med følgende inngangsside: Digitalarkivet

FACEBOOK - Se vår informasjosside

De gamle forteller...

 

Det er vel ikke noe som er mer fengende enn en gammel historie, enten sannferdig eller den er pyntet noe på gjennom generasjoner.

Vår oppgave er å kunne gjennskape noe av den atmosfæren og lystige bilder som fortelles ved vår kontakt med enkeltmenneske.

Vi er glade i gode fortellere eller de som på et historisk sett klarer å vise oss den tiden som har vært.

Vi ønsker å nå ut til publikum på en grei og ryddig måte. Den dagen du gjerne blir oppringt, eller vi står på døren for å gjøre en avtale, håper vi å bli godt mottatt!

 

Copyright: Øystein Blitzner Netland

Copyright