Om

Bygdebøker for Eigersund

Styringsgruppen for prosjektet

 

Ved oppstart av prosjektet ble det vedtatt at det skulle lages et forprosjekt. Dette er i ferd med å ta form.

En rekke aktører som allerede har gjort seg bemerket i Eigersund stiller også sitt mangeårige studiemateriel til rådighet. Det er/har vært en svært positiv trend ved igangsettelse av vårt felles prosjekt.

Styringsgruppens funksjoner

 

Styringsgruppen vil i hele produksjonstiden være en arbeidende gruppe. Som det ligger i ordet er styringsgruppen et koordinasjonsorgan mellom mange aktører.

Etter hvert vil andre parter også bli en del av produksjonsteamet av Eigersundsboka / Bygdbøker for Eigersund.

Vi ser frem til dette samarbeidet!

 

Det er allerede etablert kontakt med mangeårige slektsgranskere / lokalhistorikere / eller andre med spesielle interesser innenfor historiegransking.

 

Det er pågående samtaler i styringsgruppen for å finne en modell/-er som blir lett å håndtere i dette arbeidet.

Det er ingen snarveier, men hardt arbeid som ligger foran i de kommende år. Arbeidet blir i sin helhet gjort på dugnad av styringsgruppen.

 

Store mengder historisk mat. skal gjennomgås og dokumenteres

Tønnes Årstad, lokalhistoriker

stiller sitt mangeårige prosjektarbeid til disposisjon for styringsgruppen

Jørg Eirik Waula - forfatter og veileder for styringsgruppen

Bilde: Øystein Blitzner Netland

Om

 

Bygdebok for Eigersund er et stort og omfattende historisk prosjekt som skal resultere i et bokverk med geografisk avgrensing for hvert bind. Antall bind antas å bli ca. 5-6, men dette kan endres etter hvert som prosjektet skrider frem.

Verket vil omfatte dagens Eigersund kommune. Det betyr at også hele Helleland og noen få gårder i Heskestad vil bli oppdatert og tas med i bokverket.

 

 

 

 

Store mengder materiale har allerede blitt innhentet av flere personer over flere år. Slektsgransking har i tillegg funnet sted på Dalane folkemuseum i en årrekke. Denne ble forsterket da DIS-Rogaland, Slekt og Data engasjerte seg i et samarbeid for noen år siden. Det totale innsamlede materielet stilles fritt til rådighet for styringsgruppen.

En systematisering av både slekts- og gårdsdata må foretas. En god mal som muliggjør et enkelt oppslagsverk for leserne må bestemmes. Korrekturlesing vil alene kreve en stor innsats. Det forventes at prosjektet vil samle inn en stor mengde bildematerial, dette vil bli systematisert og brukt i bøkene.

Copyright